Náhradní plnění 2020

Co je náhradní plnění?

Pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, ze zákona Vám vzniká povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tedy zaměstnáváte právě 25 zaměstnanců, Vaší povinností je zaměstnat jednoho OZP pracovníka.

Jak můžete náhradní plnění v roce 2020 splnit?

Náhradní plnění lze splnit těmito třemi způsoby nebo jejich kombinací:

  1. Přímým zaměstnáním OZP
  2. Odběrem služeb v rámci náhradního plnění
  3. Odvod do státního rozpočtu

Zaměstnání OZP

Tito lidé mají díky svému postižení ztíženou pozici na pracovním trhu. Stát se ale snaží zaměstnávání zdravotně postižených občanů podporovat různými způsoby. Hlavním cílem tohoto jednání je zajistit, aby OZP osoby měli větší šanci uplatnit se na pracovním trhu. Díky této skutečnosti mají možnost zvýšit kvalitu svého života, nalézt pro sebe uplatnění a využít svých schopností. Cesty, jakými se stát snaží podporovat zaměstnávání OZP je několik:

  • vytváření chráněných pracovních míst
  • přispívání a podporování zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP osoby
  • zavádění povinného podílu pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci, kterým vzniká ze zákona povinnost zaměstnávat OZP osoby ve 4% podílu celkového počtu zaměstnanců

Vytvoření pracovního místa pro zdravotně znevýhodněné občany je rozhodně krok správným směrem. Zaměstnávání OZP je obklopeno mnoha předsudky. Přitom podle ohlasů firem, které se specializují na zaměstnávání zdravotně postižených či znevýhodněných osob, se většinou jedná o ty nejpečlivější a nejpilnější zaměstnance. Možnost vykonávat práci a zapojit se tak do chodu společnosti má pro takové osoby nesmírnou cenu. Rozhodně se tedy nejedná o pracovníky, kterým by nezáleželo na výsledcích jejich práce a zaměstnavatelé by s nimi nebyli spokojení.

Nepřímá podpora OZP

Ne všechny firmy, které mají více jak 25 zaměstnanců jsou ale schopné vytvořit pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením. To ovšem neznamená, že se nemohou na podpoře zaměstnanosti podílet těchto občanů podílet.

Stát těmto firmám umožňuje splnit povinný podíl zaměstnávání OZP splnit pomocí náhradního plnění. V praxi to znamená, že si firma objedná zboží, služby či zadá zakázky zaměstnavateli, který má nadpoloviční počet OZP zaměstnanců. Tímto způsobem mohou firmy čerpat užitečné služby od dodavatelů náhradního plnění, splnit zákonem danou povinnost zaměstnávat OZP a zároveň nepřímo podpořit zaměstnanost občanů se zdravotním postižením u firem, které jsou schopné jim připravit vhodné pracovní podmínky.

Služby, které můžete v rámci náhradního plnění odebírat

Služby je možné kombinovat a sestavit si tak praktický balíček na míru.