Náhradní plnění 2021

Od roku 2012 je platná novela Zákona o zaměstnanosti, která upravuje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Jak můžete splnit náhradní plnění v roce 2021?

Díky nákupům služeb a výrobků od firem, které zaměstnávají pracovníky OZP, podpoříte nejen jejich práci, ale navíc i dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění. Pro náhradní plnění doporučujeme služby naší dceřiné společnosti D.I.SEVEN FACILITY s.r.o..

Odběr služeb v rámci náhradního plnění

Služby, jako jsou např. úklid kanceláří, recepční služby, ostraha na vrátnici, správa a údržba budov, jsou servisem, který podporuje bezproblémový chod a provoz organizací. Tyto služby Vám připravíme na míru tak, jak to bude vyhovovat Vám, proto k omezení provozu Vaší organizace ani nedojde.

Jak lze splnit povinný podíl pomocí náhradního plnění??

Kalkulačka je nyní aktuální pro rok 2020, jak Český statistický úřad oznámí průměrnou měsíční mzdu za I. až III. čtvrtletí roku 2020, bude aktuální pro rok 2021. Zde si můžete vypočítat odběr náhradního plnění pro aktuální rok – Kalkulačka náhradního plnění

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ V 5 KROCÍCH: JAK NA NĚJ?

  • Vyberte si služby, které budou pro Vaši společnost užitečné. Služby lze kombinovat a sestavit tak praktický balíček. Kontaktujte nás a nechte si  vytvořit plán náhradního plnění přímo na míru. 
  • Objem poskytovaných služeb pro náhradní plnění je státem limitován ve výši 36 násobku průměrné měsíční mzdy předcházejícího roku. Zajistěte si odběr služeb včas a sjednejte si ho smluvně.
  • Každý spolehlivý poskytovatel náhradního plnění si musí vést pečlivou dokumentaci o dodávání služeb pro náhradní plnění. Nechte si tuto dokumentaci u nás vyžádat.
  • Koncem každého roku dochází k vyhlášení průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí, která určuje výši náhradního plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, nebo splňte odvodem státu.
  • Staráme se o veškerou administrativu. V řádném termínu zavedeme do centrální evidence způsob plnění povinného podílu. Na Vás je pouze ohlášení o splnění povinného podílu do 15. 2.

Objem poskytování služeb či výrobků pro náhradní plnění je od 1. 1. 2012 limitován. Poskytovatel může za 1 svou OZP nabízet služby či plnit zakázky max. do výše 36 násobku průměrné mzdy předchozího roku.

S ohledem na tento limit doporučujeme zabývat se náhradním plněním co nejdříve a zajistit si odběr služeb včas, dokud je objem poskytovaných služeb pro náhradní plnění 2020 možné čerpat.

Co se stane, pokud nesplním povinný podíl?

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce.