Ochrana osob a majetku

Ochrana osob a majetku je prováděna zejména v místech s koncentrací mnoha lidí. Jedná se zejména o administrativní budovy, obchodní a zábavní centra, parkoviště, výrobní závody a sklady. Služba, je prováděna pouze zkušenými, bedlivými strážnými, kteří jsou kompetentní a ke své práci důkladně proškolení. Díky tomu jsou schopni řešit různé situace a bezodkladně reagovat na nežádoucí události.

Bezpečnostní rizika jsou v každé lokalitě odlišná, proto je zapotřebí nic nepodcenit. Vytvořím pro vás optimální bezpečnostní opatření, která zabezpečí nejen váš majetek, ale také lidi uvnitř.

Monitorovací systémy:

EZS – elektronická zabezpečovací systém, slouží k detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup nežádoucí osoby do hlídaného prostoru

VIDEOFIED – slouží k zachycení krátkého videozáznamu ihned poté, co dojde k narušení bezpečnosti objektu, díky němu mohou operátoři zhodnotit aktuálnost a míru ohrožení střeženého objektu

CCTV kamerový systém CCTV neustále monitoruje a zaznamenává aktuální situaci v objektu, díky tomuto systému je možné lépe vyhodnotit příčinu poplachu na objektu

EPS – elektronická požární signalizace je zařízení, které pomocí hlásičů zaručuje včasné ohlášení požáru, tyto signály jsou zároveň přenášeny do dohledového centra, kde dojde k vyhodnocení situace

Signály z monitorovacích zařízení jsou přenášeny do dohledového centra PCO, kde proškolení operátoři vyhodnocují tyto záznamy. Pokud zaznamenají odchylku od normálu (například vstup narušitele do objektu), jednají dle smluveného postupu. Tím může být předání informace oprávněné osobě, výjezd zásahové skupiny, oznámení Policii ČR, záchranné službě nebo příslušnému hasičskému záchrannému sboru.